Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

1. Zber dát

Sber datPrvým krokom procesu variabilnej aplikácie so systémom Varistar je získavanie dlhodobých aj aktuálnych dát o vegetácii na vybraných honoch. Základným zdrojom pre systém Varistar je rozsiahla databáza historických satelitných snímok. Snímky zo satelitov, ktoré poskytujú informácie o stave porastu, sú k dispozícii s mnohoročnou históriou.

Zo satelitných snímok, informácií o osevných plánoch, termínoch zberu a výnosoch za posledných desať rokov sú spracované mapy relatívneho výnosového potenciálu, ktoré pozemky rozdeľujú do jednotlivých produkčných zón. Precízne spracovanie a dôkladná kontrola máp relatívneho výnosového potenciálu sú zásadné pre správne fungovanie celého systému. Mapy preto vždy dôkladne prechádzame a validujeme s klientmi, aby presne zodpovedali stavu ich honov a prinášali tak najlepšie možné výsledky.

Vďaka využitiu informácií z viacerých satelitov sme schopní získať aktuálne snímky na dennej báze. Pre elimináciu oblačnosti využívame unikátnu technológiu skladania snímok a k týmto snímkam pridávame ďalšie dostupné informácie. Pred aplikáciou doplníme verifikované a odsúhlasené mapy relatívneho výnosového potenciálu (RVP) informáciami o aktuálnom stave porastu. Ich kombináciou získame spoľahlivý podklad pre variabilnú aplikáciu.

Dôležitými zdrojmi dát sú tiež pôdne rozbory, rozbory rastlín, dáta z výnosomerov kombajnov, meranie pôdnej vodivosti a ďalšie agrotechnické informácie či dáta z poľnohospodárskej techniky. Pôdne rozbory, či už ide o analýzy vypracované na zákazku, alebo dáta z ASPP (Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy, ktoré vykonáva ÚKSÚP) sú veľmi dôležitým podkladom pre zásobné hnojenie.

Chceme vždy využiť maximum dostupných údajov o vašich poliach, aby sme dosiahli maximálnu presnosť výsledných aplikácií.

 

2. Spracovanie dát

Zpracovani datPo starostlivom spracovaní a validácii máp relatívneho výnosového potenciálu sa môže prejsť k samotnému využívaniu systému. Každý agronóm je pánom svojho poľa, preto je každá aplikácia pripravovaná individuálne podľa požiadaviek agronóma na základe jeho agrotechnických vedomostí, požiadaviek a skúseností. Tieto informácie sú odovzdávané v jednoduchej a zrozumiteľnej forme a na základe týchto podkladov sú pripravené aplikačné mapy. Do aplikačných máp je možné napríklad aj zahrnúť požiadavky na ochranné pásma a ďalšie špecifiká.

Satelitné snímky a ďalšie polohopisné informácie však systém Varistar nevyužíva počas sezóny len na prípravu aplikačných máp, ale napríklad tiež na overenie správnosti aplikácie a na vyhľadávanie potenciálne rizikových miest - tzv. Smart Scouting. Agronóm získava pravidelne dvakrát mesačne spracovanú interaktívnu analýzu s identifikovanými rizikovými produkčnými zónami (ide o zóny, kde sa porastu nedarí, alebo naopak o zóny, kde sa mu darí veľmi dobre).

Na základe pôdnych rozborov a mapy relatívneho výnosového potenciálu je možné spracovať a pripraviť aplikačnú mapu pre zásobné hnojenie, pri využití dát pôdnej vodivosti je možné pripraviť podklady pre variabilné spracovanie pôdy.

Ďalšie informácie (výnosomery, rozbory rastlín a pod.) sa používajú na overenie zvolenej stratégie a kvantifikáciu prínosov a na kontinuálne vylepšovanie podkladových dát (najmä máp RVP) a tým aj na dlhodobé zvyšovanie Vášho zisku.

 

 

3. Riadenie aplikácie

Rizeni aplikace

Systém Varistar umožňuje prepojenie s pestrou škálou rozmetávačov, postrekovačov a sejačiek väčšiny významných výrobcov, ako je napr. Amazone, Bogballe, Fieldstar, Horsch, Kuhn, Kverneland, RDS, Vicon, Väderstad a ďalšie. Systém Varistar je zostavený tak, aby bol ekonomicky dostupný pre bežné farmy bez veľkých investícií, a preto pokrýva nielen najnovšiu aplikačnú techniku, ale veľakrát je schopný využiť aj viac ako 15 rokov staré stroje tak, aby vykonávali variabilné aplikácie. Kompatibilita systému Varistar s technikou našich klientov je vždy posudzovaná individuálne, aby sa našlo technicky i ekonomicky vhodné riešenie.

Spracované aplikačné mapy systém na diaľku a bezobslužne nahrá do terminálu aplikačného zariadenia. Systém Varistar používa aplikačné terminály, ktoré sú nastavené tak, aby vyžadovali minimálny zásah obsluhy pri prebiehajúcej aplikácii. V prípade problému počas aplikácie je možné prevziať obrazovku terminálu z nášho call centra a zabezpečiť nápravu a pokračovanie aplikácie bez zbytočných prestojov. Po ukončení aplikácie sa nasnímané dáta z terminálu stiahnu a zabezpečí sa ich spracovanie, zrozumiteľná interpretácia pre Vás a predovšetkým ich využitie do budúcna na zvyšovanie zisku Vašej farmy.

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie, ako tieto stránky používate, môžu byť zdieľané s treťou stranou. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.Pokud pokračujete v používaní našich webových stránok, súhlasíte s našimi cookies. Viac informácií nájdete tu.