Main Menu

Variabilní hloubka zpracování aktivního půdního profilu nebo rozrušení zhutněného podorničí sníží náklady na zlepšení vodního a vzdušného půdního režimu. Variabilní hloubku zanoření radliček či slupic lze stanovit na základě dat půdní vodivosti s následným zpracováním aplikační mapy pro variabilní zpracování půdy. Variabilní zpracování půdy má velmi pozitivní vliv také na spotřebu nafty i na opotřebení radliček.

PůdaVariabilní zpracování půdního profilu je možnost, jak efektivně a jednoduše zajistit správnou cirkulaci vody v půdě. Díky tomu, že jsou půdní profily rozrušeny přesně tam, kde je potřeba, dochází ke zlepšení stavu půdy a k omezení nákladů jak na naftu (1 centimetr hloubky navíc znamená zvýšení spotřeby o cca 1 litr nafty), tak na opotřebení radliček.