Main Menu

Variabilnú aplikáciu je možné využiť aj v oblasti prípravkov na ochranu rastlín. V tomto prípade sa jedná o využitie napríklad na morforeguláciu (variabilná či selektívna aplikácia) či aplikáciu rôznych druhov fungicídov v rámci jedného honu (selektívna aplikácia). Náročnosť týchto aplikácií je vyššia, ale o to zaujímavejší je ich prínos, ako v úspore vlastných prípravkov, tak vo výnosovej odozve. Napríklad znížením dávky morforegulátora v horších zónach možno dosiahnuť výrazné zvýšenie výnosu.

Jeden z našich zákazníkov napríklad využil možnosť variabilnej aplikácie morforegulátora. Na základe množstva variabilne aplikovaného dusíka si nechal spracovať aplikačnú mapu morforegulátora tak, aby bol aplikovaný v plnej dávke iba v miestach, ktoré boli hnojené viac, na zvyšok honu sa použila podstatne nižšia dávka (svetlomodré miesta na ľavom obrázku sú tie, kde sa aplikovalo viac dusíka, modré miesta na pravom obrázku sú miesta, kde sa morforegulátor aplikoval vo vyššej dávke). Výsledkom bol vyrovnaný porast a úspora za prípravky na ochranu rastlín. Najväčším prínosom však bol výrazný nárast výnosu v slabších oblastiach honu, kde morforegulátor ďalej nezvyšoval depresiu porastu.

Dusik a morforegulace