Main Menu

Variabilní setí umožňuje zvýšit výnosy proměnlivou hustotou výsevku podle jednotlivých produkčních zón a jejich produkčních možností. Zkušenosti z praxe hovoří zcela jasně, že optimální volba výsevku dle výnosnosti produkční zóny má významný vliv na výnos i optimalizaci nákladů na osivo.

SeckaVariabilní setí je jedno z pokročilejších odvětví variabilních aplikací. V letošním roce naši zákazníci prováděli několik pokusů s variabilním setím jarním ječmeni či ozimé pšenici. Při zadání vycházeli z toho, že do oblastí s vysokým výnosovým potenciálem byla semena zaseta s menší hustotou, oblasti s nižším výnosovým potenciálem naopak s vyšší hustotou. Menší hustota výsevku v lepších oblastech znamenala více prostoru pro odnožování a snížení konkurence jedinců, v oblastech s horším potenciálem zase více jedinců zvýšilo výnos. V souvislosti s variabilním setím je vždy dobré využít i variabilní hnojení, které dodá potřebné živiny tam, kde jsou třeba, a přispívá ke zvýšení výnosu. Běžné je variabilní setí kukuřice, které pomáhá ke zvýšení produkce biomasy lepším využitém výnosového potenciálu běžných produkčních zón. Technologie variabilního setí je v zahraničí již několik let hojně s úspěchem využívána, například ve Velké Británii, bylo v sezóně 2018/19 75% veškerých ploch ozimé pšenice zaseto variabilně. Zvýšení výnosu je až 10%.